LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tagna, Ikejaus, Irkutsko sr., RSFSR