LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Suchojus (Kurtujus), Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR