LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Griševas, Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR