LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Borovlianka

Rajonas: Troickojės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR