LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Polevodka (Svetlooziorskojės sovch.)

Rajonas: Srostkių

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR