LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dresvianka

Rajonas: Kamenio

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Dresvianka (rus. Дресвянка) – kaimas Kamenio rajone, apie 10 km į šiaurę (kitoje Obės pusėje) nuo Kamenio prie Obės.

            1941 m. liepą į Dresvianką atvežta apie 10 tremtinių iš Lietuvos. Tuo metu Dresviankos kaimas buvo nedidelis miško kirtimo punktas. Tremtiniai čia buvo apgyvendinti barakuose ir dirbo miško ruošos darbus.          1942 m. keletas tremtinių išvežta į Jakutiją – Ust Janos rajoną. 1944 m. dauguma Dresviankoje likusių tremtinių perkelti į Kamenį prie Obės. Kaime liko gyventi tik keletas pagyvenusių tremtinių.

            1944 m. į Dresviankoje veikusius vaikų namus atvežtas Vincas Pauliukaitis. Pauliukaičių šeima 1941 m. buvo atitremta į Kamenį prie Obės. 1942 m. tremtyje suėmus Gabrielę Pauliukaitienė Česnulevičienę, jos vaikai (Vincas, Janina ir Aleksandras) buvo atiduoti į miesto vaikų namus. Po dviejų metų  Vincas iš ten perkeltas į Dresvianką. 1946 m. Vincas Pauliukaitis kartu su seserimi Janina (iš Kamenio vaikų namų) ir kitų našlaičių bei beglobių vaikų grupe parvežti į Lietuvą. 1951 m. abu jie buvo priversti grįžti į tremtį. Šį kartą – Norilską, Krasnojarsko krašte, kur paleista iš lagerio tremtyje gyveno jų mama ir brolis Aleksandras.

            5-ojo dešimtmečio viduryje Dresviankoje gyveno tik dvarininkų iš Kikildžių kaimo Aleksandro ir Rachelės Chlevickių šeima. 1946 m. R. Chlevickajai mirus, A. Chlevickis perkeltas į Solinovkos invalidų namus, Rodino rajone, kur mirė 1955 m.

            Dresviankos kaimas išliko. Vaikų namų, kuriuose 1944-1946 m. buvo atsidūręs V. Pauliukaitis, vietoje šiuo metu vasaromis veikia vaikų stovykla, žiemomis – slidininkų bazė.