LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

UMVD sovch. (Tomsko sr. pataisos darbo kolinija prie vidaus reikalų ministerijos valdybos)

Kraštas/respublika: Tomsko sr.

Valstybė: RSFSR