LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zacharinka

Kraštas/respublika: Krasnojarsko kr.

Valstybė: RSFSR