LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Molotovo sr. (d. Permės sr.)

Rajonas:

Valstybė: RSFSR