LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ajač-Jaga, Vorkutlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR