LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jantarny, Palminkenlag

Kraštas/respublika: Kaliningrado

Valstybė: RSFSR