LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

KM

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR