LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Irkutsko sritis, Taišeto rajonas

Dalyviai: Gintautas Alekna, Antanas Sadeckas, Rimantas Kazlėnas, Felicija Kazlėnienė, Darius Lamauskas, Jolanta Aleknaitė