LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Altajaus kraštas

Dalyviai: Antanas Sadeckas, Gintautas Alekna, Rimantas Kazlėnas, Felicija Kazlėnienė, Darius Lamauskas,Marija Purvinienė, Martynas Purvinas