LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Irkutsko sritis

Vadovas: Virginijus Steponavičius

Dalyviai: Edmundas Ganusauskas, Zenonas Bielskis, Ramunė Stundžiaitė, Valentina Kulagina, Živilė Kavaliauskaitė, Romualdas Stašinskas, Romas Edwin Schiller, Marina Kornelia Auder, Romas Mikšys, Augustė Mikšytė.

 

      Į Sibirą 2013 metų liepos 27 - rugpjūčio 9 dienomis buvo išvykusi vienuolikos žmonių grupė.

Keliaujančiųjų tikslas buvo susitikti su lietuvių bendruomene, tvarkyti lietuvių kapines.

Kelionės maršrutas: Vilnius –Maskva –Irkutskas –Zima –Uchtujus -Centralnyj Chazanas –Čeremchovas –

Gryševas –Kirzavodas 2-asis –Kasjanovka –Uzkij Lugas –Svirskas –Irkutskas –Talcy –Bolšaja Rečka –

Kordonas –Olchono sala –Pivovaricha –Irkutskas.

        Žurnalistė Ž. Kavaliauskaitė tapo kelionės metraštininke. Grįžusi iš 12 dienų kelionės ji „Šiaulių 

kraštui" parengė 13-os dalių reportažų ciklą. O vėliau buvo išleista knyga „Trispalvė Irkutsko karštyje"

su išsamia fotografijų „ekspozicija“. Knygos pirmojoje dalyje spausdinami reportažai iš kelionės į Irkutsko

sritį, o antroji knygos dalis skirta Lietuvoje gyvenančių tremtinių istorijoms.