LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tomskas, Tomsko, Tomsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Marija Repšienė Bronislavo (1884-1952)
Ona Galvydienė Juozapo (1873-1972)
Veronika Banienė Mataušo (1901-1954)