LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lebediovka, Jurginskojės, Tiumenės sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Vytautas Kamarauskas
Julius Kamarauskas
Kristina Kamarauskienė
Juzė Vaišnorienė Antano (1891-1956)
Vincas Matulevičius Adomo (1882(4)-1951)