LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kupros Volokas, Jusvos, Komi Permės n. ap., Molotovo sr. (d. Permės sr.), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Naujokaitis (1866-1956)
Naujokaitienė (1879-1953)