LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Miziucholas , Taštypo, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Josif Jakučionis (1885-1961)
Adomas Velička
Genė Zaleckaitė