LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Arbatai, Taštypo, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Zagolskas
Janavičienė
Šumkauskienė