LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Urmanas, Sovetskio (d. Beriozovskojės), Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Zalieskis Albertas Felikso (1954. VIII. 7-1954. IX.26)
Rutkus Alfonsas Stasio (1928-1954)
Dvelis Jonas Anastazo (1906-1954)