LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Sviščiovas, Sovetskio (d. Beriozovskojės), Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Vincas Liuberskis (1867-1948)