LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Centrinis Žedajus (d.Čiapajevas) , Oliokminsko, Jakutijos ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Basia Abelevič g.1903
Gedalis Abelevičius g.1892
Antanas Bepirštis 1901-1943
Albina Bepirštytė 1931-1943
Ona Garbukienė 1901-1946
Genovaitė Kalėdienė g.1905
Justinas Leveckis 1909-1944
Barbora Lukošiūnaitė g.1911
Vincas Lukošiūnas g.1901
Agota Lukošiūnienė 1878-1943
Kostas Maknickas g.1897
Marijona Rumbinienė 1884-1945
Joana Laima (Vilma) Smalevičiūtė 1936-1942
Ona Ulinskaitė 1908-1942
Antanina Ulinskienė 1894-1944
Agota Volosevičienė 1890-1943