LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Boljšoj Rastegajevskis, Zimos, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Ona Lasaitė (1905-1974)
Julius Nagėla (1927-1951)
Polskis (1935-1953)
Marytė Valainytė (931-1952)
Kastutė Žekienė (1898-1958)
Juozas Kuveikis (1885-1956)
Juozas Dilys (1892-1952)
Antanas Dilys (1926-1989)