LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jelanka, Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Radžius Petras Juozapo (1884-1952)
Radžius Stanislovas Juozapo (1889-1951)