LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Charchatajus, Sliudiankos (d. Irkutsko), Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Liudvika Burokienė (1886-1954)
A. Sakalauskas
Agnieta Geleževičiūtė (1954)
Anelė Vorkajienė (1924-1955)
K.Butelionis
Antanas Keturis (1930-1950)
Ona Vaicekauskienė (1904-1958)