LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zalogas , Kačiugo, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Marija Gedniukaitienė
Prana Kuzmickas (1894-1953)
Švedienė