LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Charbatovas (Frunzės sovch.), Kačiugo, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Savukynas
Pranas Aleksonis
Vincas Česnavičius (1902-1951)
Laimutė Antanavičiūtė