LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Talnikiai, Golumetės (d. Čeremchovo), Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Antanas Kalkys (1875-1949)