LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Novoiljinskas (Karymka), Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR