LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dvidešimt ketvirtasis (24) baras, Talmenkos, Altajaus kr., RSFSR