LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Raskazicha, Barnaulskio, Altajaus kr., RSFSR