LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Katunskojė, .Smolenskojės (d. Bijsko), Altajaus kr., RSFSR