LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pavlovsko NKVD pagalbinis ūkis, Pavlovsko, Altajaus kr., RSFSR