LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ak Durugas (Ak Dovurakas), Barun Chemčiko, Tuvos a. sr., RSFSR