LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lesozavodas (Michailovka), Zyrianskojės, Tomsko sr., RSFSR