LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čerdatai, Zyrianskojės, Tomsko sr., RSFSR