LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šestjdesiatka (60), Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR