LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rybinskas, Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR