LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rybinskas, Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR