LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kliukvinka, Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR