LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Karelinas, Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR