LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ugolnas, Tomsko, Tomsko sr., RSFSR