LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Myldžinas, Kargasoko, Tomsko sr., RSFSR