LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Voroninas (Voronino Pašnia, Voronino Jaja), Asino, Tomsko sr., RSFSR