LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kulemesovas (Uralo miško gamykla), Bajkalovo (d. Jarkovo), Tiumenės sr., RSFSR