LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Penkiasdešimt devintasis (59) kvartalas (baudžiamojo režimo gyvenvietė), Novaja Lialios, Sverdlovsko sr., RSFSR