LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aleksandrovsk (Statyba Nr.506), Južno Sachalinsko, Sachalino sr., RSFSR