LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kojus, Partizanskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR