LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kojus, Partizanskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR