LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Novoaleksejevka, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR