LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aleksejevka, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR